Institute for Advanced Research


This is the portal and forum of ININT, Institute for Advanced Research Nikola Tesla.
 

Институт за Напредна Истраживања


Ово је портал и форум ИНИНТ-а, Института за Напредна Истраживања Никола Тесла. Ово је портал научно истраживачког карактера, са снажним иновационим радом.
 

 

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved ININT